* قدرت زمانی بیشترین کارایی را دارد که آگاهانه بدانید آن را در اختیار دارید.

* قدرت مکانیسم‌های کشف شده مغز و آگاهی به این فرآیندها نیز درسبک زندگی و چیدمان کارها و نحوه تصمیم‌گیری ما درباره نتایج و نگرش ما با دانستن نکات و یافته‌های تازه دانشمندان به شدت باعث تغییرات مثبت خواهد شد.

* تفاوت انسان و حیوان نه در عقل که در ایجاد و انتقال منظم بین نسل‌های پدیده واقعیت اجتماعی است.

 


* واقعیت اجتماعی هم دستاورد تمدن تاکنون پیوسته‌ی چندین هزار ساله بشریت است و از دیگر سو عدم درک صحیح آن، اسحله‌ای برای جنگ انسان‌ها  می‌شود. اختلاف نظرها که ناشی از رشد متفاوت مغزی انسان هاست.

* خطای بسیار شایع ذهن جا‌به‌جایی واقعیت اجتماعی با واقعیت فیزیکی است. مانند تبعیض رنگ پوستی و عدم توجه به سایر تفاوت‌های ساده فیزیکی انسان‌ها

* حیوان خود را با محیط سازگار می‌کند. اما انسان به واسطه شبکه پویای مغز فردی اجتماعی و ۵ مهارت اصلی مغزی ، تلاش می‌کند تا با تغییر در محیط، محیط را با خود سازگار نماید. به دیگر سخن خود را به محیط تحمیل می‌کند. ابزار تخیل و رویاپردازی نه برای فرار از واقعیت که برای اضافه و کم کردن هوشمندانه به محیط و ابزاری برای بقای بیشتر و طولانی‌تر این گونه است.

  • کلاغ‌ها مقداری خلاقیت نشان می‌دهند، در نهنگ‌ها توانایی تقلید دیده شده است، مورچه‌ها مهارت همکاری را دارند و سگ‌ها واقعیت اجتماعی مخصوص خود را در زندگی کنار انسان‌ها تا حدودی می‌توانند بسازند. اما تفاوت عمده انسان‌ها انتقال این واقعیت‌اجتماعی به طرز موثر به نسل‌های حاضر و آینده خود است. این همان چیزی است که انسان را از حیوانات به طور موثر جدا می‌کند.