آنافورا

۱-خوشحالی یعنی نوشتن.

۲-خوشحالی یعنی تا ننویسی از رختخواب بیرون نیایی.

۳-خوشحالی یعنی صبح ها کلمات و عبارات تازه در کنار صبحانه تازه داشته باشی.

۴-خوشحالی یعنی کلاس لایو روزهای زوج

۵-خوشحالی یعنی انجام تمرین های مدرسه نویسندگی

۶-خوشحالی یعنی تغییر رابطه با نوشتن

۷-خوشحالی یعنی هر ماه یک کتاب را تمام کردن

۸-خوشحالی یعنی شرکت در دوره صد داستان

۹-خوشحالی یعنی تکراری نبودن کلمات صبحگاهی

۱۰-خوشحالی یعنی هر روز شعر خواندن و نوشتن

۱۱-خوشحالی یعنی پیدا کردن لحظات شگفت انگیز در زندگی روزمره

۱۲-خوشحالی یعنی تمرین رونویسی

۱۳-خوشحالی یعنی رونویسی از بیژن نجدی

۱۴-خوشحالی یعنی خودنویس یوروپن مشکی مدل لیدر یا ویسکونتی

۱۵-خوشحالی یعنی داشتن خودنویس پارکر پرمیوم سفید صدفی

۱۶-خوشحالی یعنی داشتن خودنویس لامی رزگلد و سناتور نوک طلا

۱۷-خوشحالی یعنی تایپ با مک بوک ایر

۱۸-خوشحالی یعنی ساعت ۵ صبح بیدار شدن و نوشتن و بعد عکاسی کردن

۱۹-خوشحالی یعنی خاموش کردن منتقد درون و منطق گوی درون و بیدار کردن تحسین گر درون و هذیان گوی درون

۲۰-خوشحالی یعنی هر روز یک پیشنویس داستان نوشتن و اگر ننویسی خوابت نبردن