جمله شماره ۱
به تازگی دانشمندان یکی دیگر از علت‌های
ناشناخته غده‌های بدخیم سرطانی را کشف کردند:
طبق این تحقیقات، محل گذاشتن زیادی انسان
به اقوام و فامیل، باعث آغاز رشد
سلول‌های بدخیم در بدن می‌شود.
جمله شماره۲:

 طبق آخرین‌ تحقیقات دانشمندان،هر اندازه
بیشتر به اقوام و فامیل خویش توجه کنید،
سلول‌های سرطانی بدخیم، بیشتر در بدن
شما آماده رشد و نمو خواهند شد.
جمله۳:

تمام ضلالت‌های جهان، در مقایسه با تلخی توجه زیاد به فامیل و اقوام و خویشان، هیچ است.

جمله۴:
باید بیاموزیم پیوسته به اقوام و فامیل کمتر توجه نشان بدهیم،
تا کمتر در معرض ابتلا به سرطان و غدد بدخیم قرار گیریم.
جمله۵:
 در دنیای امروز که وصلت فامیلی
منسوخ شده است،
توجه به فامیل و صله رحم
یک فضیلت نیست، یک رذیلت است.

جمله ۶:
اگر کمتر به فامیل و قوم‌ و خویش خود توجه کنی، هرگز ناخشنود نخواهی شد.

جمله ۷:
بهبود ساختار اجتماعی جهان فقط
هنگامی اتفاق می‌افتد، که مردم جهان
صله رحم با فامیلی که هیچ سودی
برای آنان‌ ندارد، را ترک گویند.

جمله۸:
زمانی فرا خواهد رسید که صله رحم با اقوام و خویشان منسوخ و صله رحم با دوستان جایگزین آن‌ خواهد شد.

جمله ۹:
هر اندازه کمتر با اقوام خود معاشرت کنید، زندگی شادمانه تر و طولانی‌تری خواهید داشت.
جمله شماره ۱۰:

 از نداشتن صله‌رحم با اقوام و خویشان خود شرمسار نباش، روزی پادشاهی دوره‌ی صله رحم با دوستان جا‌ن جانی فرا خواهد رسید.

جمله یازدهم را شما بگویید…