همه ما مثال پارتی داشتن را شنیده‌ایم و درباره آن آگاهی داریم. شاید خیلی‌ها می‌گویند از پارتی‌بازی خوشمان نمی‌آید و بر شایسته‌سالاری تاکید کنند اما در باطن چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید از قدرت این مسئله در ترقی و پیشرفت آگاه هستیم.
در علوم مدیریتی اما اصطلاح شبکه‌سازی را داریم. به عقیده من شبکه جنبه مثبت همان مفهوم منفی پارتی‌بازی است. لابد می‌پرسید چطور پارتی‌بازی جنبه مثبت دارد؟ ما در شبکه‌سازی شعاری داریم که می‌گوید: همیشه تعداد افرادی که ما را می‌شناسند از آنچه می‌دانیم مهم‌تر است. این جمله بیشتر بر ضمیرناخودآگاه و خطاهای شناختی و مغزی ما به صورت ناخودآگاه تاکید دارد و هیچگاه منظورش این نیست که عامدانه به جای شایستگی فردی، روابط قوی‌تر او جایگزین شود اما از ذهن ناخودآگاه نمی‌توان غافل شد.
در شبکه‌سازی، فرد در یک برنامه‌ریزی میان‌مدت و بدون قصد سواستفاده از روابط، فعالانه برای روابط خود آموزش حرفه‌ای می‌بیند و زمان و هزینه می‌کند تا با تعداد بیشتری از افراد یک رابطه منفعت‌رسان دو‌طرفه و سالم را بسازد.
برای آموزش شبکه‌سازی باید هزینه کرد و وقت گذاشت. بعضی‌ها کارت‌ویزیت چاپ می‌کنند. بعضی‌ها در شبکه‌های اجتماعی مانند لینکد‌این فعالیت خود را بیشتر می‌کنند. در ارتباطات حضوری تلاش می‌کنند تا در جمع‌ها و سمینار‌ها و برنامه های بیشتر حضور داشته باشند.
البته همانطور که گفتم، ارتباط حضوری یا مجازی صرف منظور نیست و جستجوی فعالانه روابط سود‌‌رسان دوطرفه مهم‌تر است.
در کنار کمیت روابط باید به کیفیت روابط نیز نگریست. عمق رابطه و شبکه ما بسیار مهم است. باید روابط اولویت‌بندی شوند و مرتب به روز شوند.
در پایان این فصل، نکته بسیار مهمی نیز نباید از قلم بیفتد.
ما در شبکه‌سازی و روابط فقط نمی‌سازیم بلکه گاهی باید از حذف‌کردن شروع کنیم. اگر اهداف ما تغییر کند دیگر شبکه‌های کهنه و قدیمی و غیرمرتبط دردی از ما دوا نخواهد کرد و در این‌صورت می‌بینیم که شبکه‌سازی گذشته ما بر ضد موفقیت ما عمل می‌کند.
برای حذف کردن هم باید استراتژی هوشمندانه‌ای داشته باشیم. تمام شبکه گذشته یا فرسوده و غیرمرتبط خود را نباید یک شبکه نابود کنیم.
این کار را به تدریج باید انجام دهیم. اگر می‌خواهیم سقفی جدید برای خانه موفقیت خود بسازیم باید آجر،آجر و یک‌یک حذف کنیم و به جای آجر‌های حذف شده خود آجر جدید هم داشته باشیم.
حذف ضربتی روابط آسان است. مسدود‌کردن تلفن افراد در شبکه‌های اجتماعی با یک دکمه انجام می‌شود اما ساخت یک ارتباط دوستی-کاری و پذیرش از طرف کسی ممکن است هفته‌ها زمان ببرد. پس نوسازی و بروز‌سازی شبکه‌سازی روابط برای موفقیت بسیار ضروری است و قدرت این شبکه به حالت سیال عمل می‌کند و ما را در مسیر موفقیت کاری به جلو هل می‌دهد.